logo
digiacta
buscar
Year
Volta a peu-LIVE ABR
documentos
Documents
firmas
Signatures
Download
: :
: :

An error has occurred, please try again later

orden
Agenda item
interviene
Intervenes
orden
Order of the day
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
(00:00:00) - 15. Mocions
0 interventions
0 interventions
(00:00:00) - prueba1
prueba1
0 interventions
prueba2 sakldfj lsadkfjasl dfjsaldkfjasdlfk asldfkjasñldfkjasdflk asldñfkjasdlñfk
0 interventions
(00:00:00) - Otra mhghtj
Otra mhghtj
0 interventions
(00:00:00) - 99. Otro punto mas
99. Otro punto mas
0 interventions
1 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
0 interventions
orden
Interventions
estadisticas
Statistics
orden
Transcription
Francisco Javier Esteban Alcañiz
Function: Festes, Música, P. Ciutadana,Transparència, Tur. | COMPROMIS
foto
1 interventions
10. 4054/2019_Dació de compte sobre informació al Ministeri d'administracions Públiques sobre l’execució trimestral corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019
Political party/group
Interventions
Time
COMPROMIS
1
(00:34:02)