logo
digiacta
buscar
Year
Pleno Ordinario del 15 de marzo de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Download
: :
: :

An error has occurred, please try again later

orden
Agenda item
interviene
Intervenes
orden
Order of the day
0 interventions
10 interventions
4 interventions
foto
Esther Pérez Andrés
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:06:22)
Copy url
foto
(00:07:30)
Copy url
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE LA POBLA
(00:08:18)
Copy url
23 interventions
1 interventions
(00:42:30) - 6. Mocions
0 interventions
1 interventions
orden
Interventions
estadisticas
Statistics
orden
Transcription
Josep Vicent García i Tamarit
Function: Alcalde-President | COMPROMIS
foto
13 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
3. 4119/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, núm. 6/2019
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
5. Dació de comptes de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades
7. Precs i preguntes
Iris Marco Pérez
Function: Hisenda, Recursos humans i Esport | COMPROMIS
foto
5 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
3. 4119/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, núm. 6/2019
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Juan Aguilar Moncayo
Function: Urbanisme, Serveis, Proj. urbans, Urbanitzacions | CUPO
foto
1 interventions
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Jaime Ruix Serra
Function: Joventut, Mobilitat i Falles | CONTIGO
foto
1 interventions
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Abel Martí Cervera
Function: Regidor | PP
foto
4 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
José Luis Martín Gómez
Function: Regidor | CIUDADANOS
foto
2 interventions
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Miguel Ángel Huerta Moncayo
Function: Regidor | VOX
foto
5 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Esther Pérez Andrés
Function: Secretaria | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
3. 4119/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, núm. 6/2019
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Votacions
Function: | AJUNTAMENT DE LA POBLA
foto
4 interventions
2. 4022/2019_Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona corresponent a l'exercici 2018
3. 4119/2019_Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, núm. 6/2019
4. 4756/2019_Aprovació de la modificació de Pressupost núm. 25/2019, consistent en la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019
Political party/group
Interventions
Time
AJUNTAMENT DE LA POBLA
9
(00:06:24)
CIUDADANOS
2
(00:04:23)
COMPROMIS
19
(00:14:39)
CONTIGO
1
(00:01:10)
CUPO
1
(00:03:27)
PP
4
(00:06:29)
VOX
5
(00:03:07)